Algemeen

Met deze lijst is geen volledigheid beoogd, maar alleen een eerste kennismaking met de belangrijkste gegevens om u op weg te helpen. Meer informatie kunt u vinden op deze website  onder stamboek – stamboekcommissie – stamboekadressen. Het volledige stamboekreglement kunt u daar eveneens inzien.

Alvorens u met uw katten kunt fokken c.q. showen moet u lid zijn van Felikat en dienen uw katten bij Felikat op uw naam te zijn geregistreerd (zie importeren).
Om digitaal stambomen aan te vragen kunt u via het ledenportaal een account aanmaken. Op onze website vindt u onder het ledenportaal: inloggen (als u al een account hebt aangemaakt), registreren (om een account aan te maken) en een handleiding voor het digitaal aanvragen van stambomen.

Door op onze website op ledenportaal te klikken kunt u met uw lidmaatschapsnummer en een door u gekozen wachtwoord toegang krijgen tot alle benodigde informatie, o.a. ook aanvraag van stambomen voor uw kittens en aanvraag van een catterynaam.

Felikat beschikt ook over diverse rasclubs. Aanmelding hiervoor staat los van de aanmelding als lid van Felikat. Alleen lidmaatschap van een rasclub van Felikat geeft geen recht op stambomen en/of deelnemen aan shows!

Het fokken van kittens

Het fokken van kittens is aan regels gebonden. Uw contactpersoon is uitsluitend de adjunct-secretaris bij wiens naam het ras staat vermeld dat u fokt. Deze informatie vindt u ook in het Felikat Magazine of op onze website en daar onder Stamboek – stamboekadressen.

Importeren (= registreren van stambomen van andere verenigingen in het stamboek van Felikat)

Als uw kat een stamboom van Felikat heeft, dan hoeft u alleen de volledige naam van de kat en het nummer van de stamboom aan de adjunct-secretaris van uw ras door te geven. Heeft uw kat een stamboom van een andere verenging, dan moet u die stamboom eerst ‘importeren’. U stuurt hiervoor van de originele stamboom een goed leesbare kleurenkopie in het oorspronkelijke formaat naar de adjunct-secretaris van uw ras. U kunt de stamboom scannen, maar ook per post versturen. Een foto mag ook, maar die moet dan goed leesbaar zijn en altijd in de oorspronkelijk grootte (niet verkleind!). Kleurenkopie omdat op veel stambomen met blauw en met rood wordt gewerkt en in een scan of kopie zijn deze kleuren moeilijk te lezen.

Vervolgens zal de stamboekcommissie controleren of de stamboom genetisch correct is en of de kat conform de regels van het stamboekreglement van Felikat c.q. de FIFe is gefokt. Dit kan enige tijd duren, zodat het aan te bevelen is een kopie van de stamboom zo spoedig mogelijk op te sturen. Dit is vooral belangrijk als u met de kat wilt gaan fokken of haar voor tentoonstellingen wilt inschrijven. Mocht het om een ras gaan dat door de FIFe (nog) niet is erkend, is het raadzaam om eerst contact op te nemen met de stamboekcommissie.

Bij genetische fouten in de stamboom zal de stamboekcommissie u laten weten om welke fouten het gaat en waarom de stamboom eventueel niet kan worden geaccepteerd. Mocht de stamboom of het gedeelte daarvan waarin de genetische fout zich bevindt reeds in ons bestand juist zijn opgenomen, dan is het mogelijk dat wij de stamboom wel accepteren, maar conform ons bestand registreren.

Let op: stambomen van Brits Kort- en Langhaar kunnen alleen worden geaccepteerd mits er geen Scottish Fold c.q. Scottish Straight bij de voorouders is vermeld. Dit is een FIFe regel.

Felikat accepteert alleen officiële stambomen die door erkende kattenverenigingen zijn uitgegeven en in geen geval stambomen die door de fokker van de kat zelf zijn gemaakt c.q. gekopieerd zijn van Pawpeds.

Aan de registratie van uw kat in het stamboek van Felikat zijn geen kosten verbonden.

Catterynaam (de naam onder welke de fokker zijn kittens wil fokken)

U kunt de eerste twee nesten zonder een catterynaam fokken. Dan worden alleen de voornamen van de kittens op de stamboom vermeld. Vanaf een derde nest is een catterynaam verplicht.

Op het aanvraagformulier staat alle verdere informatie vermeld die voor de aanvraag van belang is. Een eenmaal toegewezen catterynaam is definitief en kan niet meer worden gewijzigd. U kunt maar één catterynaam per persoon aanvragen.

Voor een eerste check of de naam die u heeft bedacht al geregistreerd staat kunt op de website van de FIFe op pagina http://www.fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp een kijkje nemen. Want bij de FIFe mag een en dezelfde catterynaam maar één keer worden toegewezen.

Houdt u er rekening mee dat de totale periode van de aanvraag van een catterynaam tot de officiële registratie soms ca. 6 weken in beslag kan nemen. De registratie vindt namelijk plaats via de centrale registratie van de FIFe. Mocht u nog vragen hebben dan kunt met de adjunct-secretaris voor aanvraag catterynaam contact opnemen. Het mailadres vindt u onder Stamboek / stamboekadressen.

Dekkater

Indien u geen eigen dekkater heeft, dan kunt u informeren naar een voor uw poes geschikte dekkater. Bronnen hiervoor kunnen zijn: de fokker van uw poes, de rasclub, lijsten met dekkaters op internet van de diverse websites van fokkers.

Heeft u een geschikte dekkater gevonden, dan kunt bij de eigenaar van de dekkater informeren naar de voorwaarden die hij/zij hanteert in aanvulling op de voorwaarden van Felikat. Daarbij kan het gaan om b.v. de recentheid van de leukemietest van uw poes en eventueel nog andere testen, de prijs van een dekking, wat te doen indien de poes niet opneemt of de kittens het niet overleven, etc., etc. Elke dekkatereigenaar mag naast de bindende regels van Felikat eigen regels hanteren. Immers, de dekkater is zijn eigendom en daar staat Felikat geheel buiten. U kunt derhalve bij onenigheden met de dekkatereigenaar geen beroep doen op tussenkomst van Felikat.

Een dekkater met een stamboom van Felikat is bij Felikat geregistreerd. Gaat u met uw poes naar een dekkater die bij een andere vereniging is gefokt en/of wiens stamboom nog niet in ons bestand is ingevoerd, dan is het raadzaam de eigenaar om een goed leesbare kleurenkopie van de stamboom van de dekkater te vragen en deze voor advies aan de stamboekcommissie voor te leggen. Het is aan te raden dit te doen voordat u uw poes laat dekken. Dat kan teleurstellingen bij de aanvraag van stambomen voor de kittens voorkomen.

Let op: ook hier geldt dat Felikat alleen (een kleurenkopie van) een officiële stamboom accepteert die door een erkende kattenverenigingen is afgegeven.

Leukemie/aids-test (FeLV/FIV-test)

Voorwaarde voor alle dekkaters: een geldige leukemie-/aidstest. Deze test mag bij de dekking van de poes niet ouder dan 12 maanden zijn en kan met de aanvraag van stambomen voor de kittens aan de adjunct-secretaris mee worden gezonden. Bij vragen kunt u contact opnemen met de adjunct-secretaris van uw ras. Een zorgvuldige fokker zal voor uw poes eveneens een recente FeLV/FIV-test eisen.

Wat is een geldige Leukemie/Aids–test? (FeLV/FIV-test)

Een bloedtest, uitgevoerd door een laboratorium of een snap test uitgevoerd door een dierenarts. Op het testformulier moeten de volgende gegevens vermeld staan: datum van de test, de stamboomnaam van de kat (dus niet de roepnaam die u de kat heeft gegeven), het ras, stamboeknummer, chipnummer, geslacht, geboortedatum, de testuitslagen en naam en adres van de eigenaar van de kat. Geldigheidsduur voor het stamboek: 12 maanden gerekend vanaf de testdatum. U kunt ook een formulier downloaden van onze website en alvast ingevuld naar uw dierenarts meenemen. Vermelding in het entingboekje is ook mogelijk, echter dan dient u een kopie van de pagina met de test alsmede een kopie van de pagina met de gegevens van de kat mee sturen. Let op: op beide pagina’s moet het nummer van het entingboekje zichtbaar zijn.

Aanvraag stambomen voor kittens  

Stambomen kunt u online aanvragen via de website van Felikat www.felikat.com

Door op ledenportaal te klikken kunt u met uw lidmaatschapsnummer en een door u gekozen wachtwoord toegang krijgen tot o.a. aanvraag van stambomen voor uw kittens. Ook kunt u onder uitleg aanvraag een uitgebreide informatie m.b.t. de aanvraag vinden. Digitale aanvraag verdient de voorkeur. Deze werkt snel en u kunt altijd inzien hoeveel stambomen u bij welke poes hebt aangevraagd c.q. hebt verkregen.

Mocht de digitale aanvraag niet meteen lukken, dan kunt u de adjunct-secretaris van uw ras om assistentie vragen. Indien u liever niet digitaal aanvraagt of niet kunt aanvragen, dan kunt u de stambomen ook via een formulier aanvragen. Dit formulier kunt u bij de adjunct-secretaris opvragen en als bijlage per email versturen.

Na ontvangst van de aanvraag voor stambomen zal de adjunct-secretaris controleren of aan alle voorwaarden is voldaan en krijgt u vervolgens een betalingsverzoek die tevens de bevestiging is van uw aanvraag. Kijkt u goed of op de bevestiging alles goed is weergegeven, o.a. ook de voornamen van de kittens en de chipnummers (voor zover op dat moment bekend) . Mocht er iets niet kloppen dan dient u dit ommegaand aan de adjunct-secretaris te melden. Want na uitgifte van de stambomen kunnen de namen van de kittens niet meer worden gewijzigd. Mocht u wel een nieuwe stamboom moeten aanvragen doordat u b.v. een verkeerd geslacht of verkeerde kleur hebt doorgegeven, dan dient u opnieuw de kosten voor de stamboom te voldoen.

Overdracht kitten aan nieuwe eigenaar

Indien u aan alle voorwaarden hebt voldaan en de stambomen conform reglement binnen acht weken, gerekend vanaf de geboortedatum, hebt aangevraagd dan zult u de stambomen in uw bezit hebben voordat de kittens 14 weken oud zijn, zodat u de stambomen aan de nieuwe eigenaren bij overdracht van de kittens mee kunt geven. Tevens is het verplicht elk kitten te laten chippen en dient het chipnummer op de stamboom te worden vermeld. Let vooral op dat bij elk kitten het juiste chipnummer door u wordt doorgegeven.

Mocht u de kittens pas later dan op een leeftijd van 8 weken willen laten chippen, dan dient u de stambomen wel binnen 8 weken aan te vragen, maar kunt de chipnummers per email nazenden. Wel graag na ontvangst van het betalingsverzoek de stambomen alvast betalen om eventuele vertraging na ontvangst van de chipnummers te voorkomen.

Indien gewenst kunt u aan de nieuwe eigenaar een eigendomsoverdracht meegeven. U kunt het formulier downloaden via onze website. U hoeft dit formulier niet aan de adjunct-secretaris te sturen. U kunt uw kittens immers eenvoudig afmelden via het ledenportaal / kattenbestand.

Bij overdracht van de kittens dienen deze een geldig entingbewijs te hebben. Geldig betekent dat een enting tegen katten- en niesziekte volgens het entingboekje pas over een jaar herhaald hoeft te worden. Om te voorkomen dat het kitten bij de nieuwe eigenaar een ent-reactie krijgt en om de enting de gelegenheid te geven werkzaam te zijn, is het raadzaam dat de enting minimaal een week oud is voordat het kitten aan de nieuwe eigenaar overgedragen zal worden. Daarnaast moet een kitten minimaal 1 kilo wegen en moet het de leeftijd van minimaal 14 weken hebben bereikt. Dat het kitten gezond en ook vrij van ongedierte en wormen moet zijn spreekt voor zich.

Tot slot

Stambomen en overige formulieren graag in de oorspronkelijk grootte versturen en niet verkleind en ook niet in te grote bestanden! Tenslotte moet alles goed leesbaar zijn om correct verwerkt te kunnen worden.

Contacten alsmede toezendingen van stambomen en overige documenten via Facebook/Messenger/App worden niet geaccepteerd en u ontvangt daarop ook geen reactie!

Graag ook uw aandacht voor het feit dat alle medewerkers van Felikat vrijwilligers zijn die de werkzaamheden in hun vrije tijd verrichten, zonder enige vergoeding daarvoor te ontvangen en eventueel daarnaast een  (volledige) baan hebben. Dit betekent dat zij niet 24 uur per dag voor u klaar kunnen staan. U wordt dan ook verzocht om de medewerkers in welke functie dan ook beleefd te benaderen. Alle mailadressen van de stamboekcommissie kunt u ook vinden in elke editie van het Felikat Magazine onder ‘Stamboek’.

Felikat stamboekcommissie

Back To Top