Deze controle vindt plaats op de tentoonstellingsdatum van 7.30 tot 8.30 uur, u dient dus tussen dat tijdstip aanwezig te zijn in de tentoonstellingshal. De veterinaire keuring wordt verricht door dierenartsen en wordt gecoördineerd door Felikat’s Commissie voor Gezondheid & Welzijn (CGW).

Op de beslissingen van de dierenartsen hebben de Tentoonstellingscommissie en/of de CGW geen invloed. Laat een kat die niet in een goede conditie verkeert thuis, loop niet het risico door de dierenarts geweigerd te worden.

Zonder geldige entingen cq. zonder entingsboekje wordt een kat niet toegelaten tot de tentoonstelling. Vaccinaties van uw kat tegen kattenziekte en niesziekte zijn verplicht bij deelname aan een tentoonstelling. Zorg ervoor dat de entingen van uw kat geldig zijn op de tentoonstellingsdatum:

  • minstens 14 dagen oud op de tentoonstellingsdatum;
  • de gebruikte entstof bepaalt de geldigheidsduur.

Alle nagels van uw kat dienen geknipt te zijn (en vergeet niet, een kat heeft VIER voeten).
Een kat met een oor- of huidaandoening dan wel met kenmerken van een besmettelijke ziekte wordt geweigerd.
De kat moet vrij zijn van parasieten (zoals vlooien en wormen).
Zwangere dan wel zogende katten hebben geen toegang.
Witte katten dienen over een bewijs te beschikken dat zij horend zijn, witte katten zonder dit bewijs alsmede dove katten worden niet toegelaten.

Na goedkeuring van de kat wordt diens deelnamebevestiging door de dierenarts of diens assistent afgestempeld met “medisch goedgekeurd”. Zonder deze stempel heeft u geen toegang tot de tentoonstellingsruimte. Bij afkeuring van uw kat(ten) heeft u geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

Back To Top