Cattery

Onze leden kunnen een internationaal beschermde catterynaam aanvragen bij de FIFe. Zij mogen deze naam dan voeren voor de door hen gefokte katten.

Kitteninformatie

Felikat heeft verschillende kitten-informatiepunten die leden behulpzaam zijn bij het plaatsen van kittens als u dat wenst.

Veterinaire zaken

Als gevolg van een nauwgezette veterinaire aanpak, kent Felikat regels als het gaat om besmettelijke ziekten, zoals katteziekte, niesziekte, leukemie en andere aandoeningen. Met name dienen deze regels om besmettingshaarden te isoleren en zodoende verbreiding te voorkomen.

De regels van het spel

Iedere vereniging, dus ook Felikat, heeft statuten en andere reglementen. Het is uiteraard de bedoeling dat ieder lid zich aan deze regels houdt. Het zijn overigens logische en zinnige regels, die betrekking hebben op een aantal praktische zaken, zoals contributie en rechten en plichten van leden. Daarnaast hebben deze regels betrekking op het welzijn van de katten, op die van onze leden in het bijzonder.

Felikat en andere kattenverenigingen

Felikat neemt als vereniging deel aan allerlei overlegorganen op kattengebied. We zijn sinds 1949 aangesloten bij de internationale FIFe, sinds 1998 lid van de stichting Overlegplatform Nederlandse Cat Fancy (OP) en sinds 2005 nemen we actief deel aan de werkgroep katten bij de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH).

Geïnteresseerd?

Denkt u, na het lezen van de informatie op de Felikat website dat Felikat de kattenvereniging is waarbij u zich zou willen aansluiten kunt u zich hier online aanmelden als lid.

Organisatiestructuur Felikat

Felikat is een vereniging. De meest belangrijke onderdeel is de Algemene Ledenvergadering waar alle leden toegang en stemrecht hebben. De dagelijkse leiding van de vereniging berust bij het Hoofdbestuur.

Gelukkig wordt het hoofdbestuur dan ook terzijde gestaan door allerlei adviescommissies, zoals bijvoorbeeld de:

 • Redactie Commissie
  die zorgt voor het verschijnen van Felikat Magazine.
 • Stamboekcommissie
  die het stamboek beheert en zorgt voor een correcte uitgifte van stambomen. Daarnaast verzorgen ze de FIFe Titelregistraties en de FIFe Catterynaamregistraties.
 • Commissie voor Gezondheid en Welzijn
  die de ontwikkelingen in de diergeneeskunde volgt, adviezen en begeleiding geven aan de leden en de veterinaire regels van Felikat uitvoert.
 • Tentoonstellingscommissie
  die de Felikat shows verzorgt.

Bij deze commissies, er zijn er nog veel meer, laten we het even om over te gaan tot twee andere belangrijke organisaties binnen de vereniging:

 • Rasclubs, waarin liefhebbers van een specifiek ras elkaar ontmoeten voor een vergroting van de kennis van dat ras. Binnen Felikat bestaan er rasclubs voor de meeste kattenrassen en als lid van Felikat kunt u ook lid worden van deze rasclubs.
 • Bestuursraad, waarin het Hoofdbestuur en de besturen van de Districten en Rasclubs zitting hebben en wat dient ter advisering van het Hoofdbestuur.
Back To Top