De leeftijden voor de verschillende klassen op shows worden per 1 januari 2024 gewijzigd.

Kittenklasse (12): vanaf 4 tot 8 maanden (was: 4 tot 7 maanden)
Jeugdklasse (11): vanaf 8 tot 12 maanden (was: 7 tot 10 maanden)
Open klasse (9) en castraten klasse (10): vanaf 12 maanden (was: 10 maanden)

Motivatie hiervoor is dat veel rassen zich langzaam ontwikkelen en twee extra maanden in de kitten- en jeugdklassen zou de katten meer tijd geven om te rijpen voordat ze deelnemen aan de showklassen voor volwassenen.

Tegelijkertijd worden er nieuwe titels geïntroduceerd voor kittens en junioren:

Certificat d’Aptitude au Championnat des Chatons de Beauté (CACC)
Een kat van 4 tot 8 maanden wordt Kitten Kampioen (KCH) nadat is behaald:

■ 3 maal het CACC-certificaat onder drie verschillende keurmeesters op nationale of internationale tentoonstellingen in één land.

Certificat d’Aptitude au Championnat des Jeunes de Beauté (CACJ)
Een kat van 8 tot 12 maanden of ouder wordt Jeugd Kampioen (JCH) nadat is behaald:

■ 3 maal het CACJ-certificaat onder drie verschillende keurmeesters op nationale of internationale tentoonstellingen in één land.

De bestaande titel voor Junior Winner is ongewijzigd: 

Junior Winner (JW)
Een kat wordt Junior Winner (JW) nadat is behaald:

■ 5 maal BIS in de kitten (12) en/of jeugd (11) klasse.

Omdat de nieuwe regels per 1 januari 2024 ingaan kun je te maken krijgen met katten die in 2023 nog oud genoeg waren voor een klasse, maar dat begin 2024 niet meer zijn. Hiervoor is bepaald dat de verstrekte certificaten in klasse 9/10 of hoger (en andere behaalde onderscheidingen) geldig blijven en moeten worden ingeschreven in overeenstemming met het nieuwe leeftijdsklassement dat geldig is vanaf 01.01.2024.

Voorbeeld: een kat die op 1 december 10 maanden oud is kan op de show van 9 en 10 december 2023 zijn eerste CAC- of CAP-certificaten verkrijgen, maar mag op de show van 13 en 14 januari 2024 niet meedoen aan de Kampioens- of Castratenklasse omdat deze nog geen 12 maanden is! De kat kan wel worden ingeschreven voor de Jeugdklasse (8-12 maanden). Pas op de eerstvolgende show nadat de kat 12 maanden is kan deze weer deelnemen aan klasse 9/10.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Hennie Prins: titelreg@felikat.com

Back To Top