Het is van groot belang dat u uw kat inschrijft met opgave van de juiste EMS code voor ras, kleur, patroon en eventueel oogkleur, staartlengte etc.

Klik hier voor een overzicht van EMS codes.

Indien de keurmeester tijdens de keuring van uw kat van mening is dat deze met een onjuiste EMS code is ingeschreven, dan ontvangt uw kat wel een keurrapport, maar geen kwalificatie en is van verdere competitie tijdens de tentoonstelling uitgesloten. Uw kat wordt dus niet alsnog in de juiste variëteit (of kleurgroep) gekeurd en u kunt geen aanspraak maken op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeld. Het voorstaande is niet van toepassing op katten van rassen die voor de keuring in kleurgroepen zijn onderverdeeld en de kat door de wijziging van de EMS-code in dezelfde kleurgroep blijft ingedeeld.

Back To Top