Kosten deelname kattenshows

 • Volwassen kat, kastraat, junior of kitten (klasse 01 tot en met 13): € 27,50 voor Felikat leden.
 • Niet-leden betalen € 30,- per kat.
 • Bij eendaagse show met 2 certificaten (klasse 01 tot en met 13): € 52,50 voor Felikat leden.*
 • Niet-leden betalen bij eendaagse show met 2 certificaten € 55,- per kat.*
 • Huisdier (klasse 14): € 15,00
 • Veteraan (kat van 7 jaar of ouder, klasse 17): € 17,50
 • Veteraan (2 keuringen**): € 42,50
 • Nesten/groep kittens (4-7 maanden): € 37,50
 • Controleklasse, Nieuwelingenklasse en determinatie € 7,50 (extra)
 • Buiten mededinging (geen keuring, klasse 00): € 12,50
 • Extra kooi € 15,- per dag en € 25,- voor 2 dagen (indien beschikbaar)

Toeslagen na de sluitingsdatum (per kat)

 • Ruiling of terugtrekking***: + € 7,50
 • Late inschrijving: + € 7,50
 • Inschrijfgeld niet ontvangen op de woensdag vóór de showdatum: + € 7,50
 • Op de showdatum doorvoeren wijziging in gegevens van de kat: + € 5,00

(*) Bij een eendaagse show met 2 certificaten is het niet mogelijk in te schrijven voor 1 certificaat.

(**)  keuring in klasse 17 (veteranenklasse) + keuring in één van de klassen 01 tot en met 10.

(***) = Vanaf twee weken voorafgaand aan de tentoonstellingsdatum zijn kosten verbonden aan het terugtrekken of het ruilen van een kat. Echter als u een kat terugtrekt terwijl de catalogus reeds in druk is, dan bent u altijd het volledige inschrijfgeld verschuldigd, ook als u niet komt of afzegt. Het ruilen van katten is niet altijd mogelijk! Voor elke show wordt een datum/tijd vastgesteld waarna ruilen zeker niet meer mogelijk is. Wilt u zo vriendelijk zijn het Felikat inschrijfbureau bijtijds bij voorkeur per e-mail te laten weten als u niet komt om lege kooien in de tentoonstellingsruimte te vermijden?

Ontvangstbevestiging online inschrijving

Na ontvangst van uw online inschrijving ontvangt u een elektronische ontvangstbevestiging op het door u ingevulde emailadres. Let op: deze ontvangstbevestiging is géén deelnamebevestiging! De deelnamebevestiging wordt u later na betaling van het inschrijfgeld per email toegezonden.

Deelnamebevestiging

De feitelijke deelnamebevestiging van uw kat wordt u per email toegezonden op het (email)adres dat op uw inschrijfformulier staat vermeld. Heeft u de woensdag vóór de tentoonstellingsdatum nog geen deelnamebevestiging ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Felikat inschrijfbureau.

In principe wordt uw deelnamebevestiging pas wordt verzonden nadat het verschuldigde inschrijfgeld is ontvangen, daarom: schijf in en betaal tegelijkertijd!

Controleer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de deelnamebevestiging alle daarop vermelde gegevens, met name het ras, de naam, het geslacht, de kleur en de geboortedatum van de kat, alsmede de klasse waarin de kat is ingeschreven. U voorkomt zo foutieve vermeldingen in de catalogus en op het keurrapport cq. de keurkaart.

Correcties van onjuistheden kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan het Felikat inschrijfbureau. Voor een wijziging die nog op de tentoonstellingsdag moet worden doorgevoerd maar die u eerder had kunnen melden, worden u kosten in rekening gebracht. Bespaar u zelf dus geld en de tentoonstellingsorganisatie onnodig extra last minute werk door de gegevens nauwgezet te controleren en correcties tijdig door te geven!

Betaling inschrijfgeld

Betaling van het verschuldigde inschrijfgeld dient vóóraf (en uiterlijk op de woensdag vóór de showdatum) uitsluitend plaats te vinden op:

 • NL14RABO0147436796
  BIC: RABONL2U (voor buitenlandse betalingen)
  T.n.v. Felikat Tentoonstellingscommissie

Voor inschrijfgelden niet ontvangen op de woensdag vóór de showdatum wordt € 7,50 toeslag per ingeschreven kat in rekening gebracht!

Betalingen voldoen onder vermelding van:

 • de naam van de exposant
 • de plaats en datum van de show
 • uw lidmaatschapsnummer.

Er wordt u geen acceptgirokaart toegestuurd. Ontvangen betalingen die door de penningmeester en het inschrijfbureau niet kunnen worden gekoppeld aan ontvangen inschrijvingen, zullen worden teruggestort.

Back To Top