Op een internationale kampioenschapstentoonstelling voor katten georganiseerd door Felikat kunnen volgens de reglementen van de FIFe de onderstaande certificaten worden toegekend.

Inschrijven in de juiste klasse

Conform de FIFe showregels dient u uw kat in de juiste klasse in te schrijven voor een tentoonstelling:

 1. Uw kat mag niet meer certificaten in hetzelfde land behalen dan benodigd is voor een bepaalde titel. Als uw kat het benodigde aantal certificaten voor een titel in een bepaald land heeft behaald, dan kunt u uw kat in dat land alleen buiten mededinging (= geen keuring) inschrijven voor een tentoonstelling als uw kat (nog) niet voldoet aan de voorwaarden voor de overgang naar de naasthogere klasse (bijvoorbeeld door het ontbreken van een certificaat in een tweede of derde land).
 2. Als uw kat het totale aantal certificaten heeft behaald dat vereist is voor een bepaalde titel, dan mag u uw kat niet langer inschrijven in de klasse waarin nogmaals hetzelfde certificaat kan worden toegekend; u moet in dat geval uw kat in de naasthogere klasse inschrijven.

Bij overtreding van deze regels kan de betreffende exposant een inschrijvingsverbod voor Felikat tentoonstellingen worden opgelegd.

Deze maatregel is genomen omdat in voorkomende gevallen niet alleen de FIFe showregels worden overtreden, maar tevens sprake is van oneerlijke concurrentie voor katten die wel reglementair in de betreffende klasse zijn ingeschreven en die hierdoor de kans op het behalen van het certificaat mogelijk wordt ontnomen.

Dit zijn de omstandigheden waarin u uw kat niet meer in de hierna genoemde klassen mag inschrijven voor Felikat tentoonstellingen:

 • Klasse 09 of 10
  Uw kat heeft reeds 3 CAC- of CAP-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel CH/PR behaald (3)
 • Klasse 07 of 08
  Uw kat heeft reeds 2 CACIB- of CAPIB-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel IC/IP behaald (3 in 2 landen)
 • Klasse 05 of 06
  Uw kat heeft reeds 7 CAGCIB- of CAGPIB-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel GIC/GIP behaald (6 in 3 landen of 8 in 2 landen)
 • Klasse 03 of 04
  Uw kat heeft reeds 10 CACE- of CAPE-certificaten behaald in Nederland, of heeft reeds het totaal aantal vereiste certificaten benodigd voor de titel EC/EP behaald (9 in 3 landen of 11 in 2 landen).

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Bijgewerkt op 21 augustus 2018

Tentoonstellingsklassen

Deze klasse is bestemd voor katten die buiten mededinging aanwezig zijn (=geen keuring).

Voor katten met de titel Suprême Kampioen (v/h Europees Kampioen). In deze klasse wordt de Ereprijs toegekend.

Voor katten met de titel Suprême Premior (v/h Europees Premior). In deze klasse wordt de Ereprijs toegekend.

Voor katten met de titel Groot Internationaal Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CACS-certificaat worden toegekend.

Voor katten met de titel Groot Internationaal Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAPS-certificaat worden toegekend.

Voor katten met de titel Internationaal Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAGCIB-certificaat worden toegekend.

Voor katten met de titel Internationaal Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAGPIB-certificaat worden toegekend.

Voor katten met de titel Kampioen. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CACIB-certificaat worden toegekend.

Voor katten met de titel Premior. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAPIB-certificaat worden toegekend.

Voor katten (uitgezonderd castraten) die 10 maanden of ouder zijn. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAC-certificaat worden toegekend.

Voor ”behandelde” katers en poezen die 10 maanden of ouder zijn. Aan nummer 1 in deze klasse kan het CAP-certificaat worden toegekend.

Voor katten van minstens 7, maar nog geen 10 maanden oud.

Voor katten van minstens 4, maar nog geen 7 maanden oud.

Nesten worden gratis gekeurd. Wel moet het nest aan de volgende regels voldoen:

 • Leeftijd van de kittens is 4 tot 10 maanden;
 • Het nest bestaat uit minimaal 3 kittens, waarvan tenminste 1 kitten in klasse 11 of 12 is ingeschreven; de overige kittens mogen in klasse 11,12 of 00 worden ingeschreven.

Het inschrijfgeld is per kitten verschuldigd!

Bedoeld voor katten die ogenschijnlijk tot een FIFé erkend ras behoren, maar waarvan de ouders niet bekend of niet geregistreerd zijn (enige rassen zijn niet toegelaten, zie (FIFé-)stamboomreglement.

Inschrijving mogelijk vanaf de leeftijd van 10 maanden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de stamboekcommissie.

Bedoeld voor katten die stammen uit een door de stamboekcommissie goedgekeurde raskruising.

Inschrijving mogelijk vanaf de leeftijd van 3 maanden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de stamboekcommissie.

 • Bedoeld voor katten bij wie een onduidelijkheid is gerezen t.a.v. hun variëteit of kleurgroep.
 • Toegankelijk voor alle katten van 3 maanden of ouder, ongeacht status.
 • De kat wordt niet gekeurd, de keurmeesters spreken zich slechts uit over de correcte EMS-codering.

Deze klasse is bestemd voor katten die niet aan enige standaard van erkende rassen voldoen. Ze worden gekeurd volgens een speciale standaard voor huisdieren. Deze katten moeten vanaf de leeftijd vanaf 10 maanden gecastreerd c.q. gesteriliseerd zijn.

Deze klasse is bestemd voor katten van 7 jaar en ouder. Alle katten in deze klasse in alle categorieën concurreren onderling voor Beste Veteraan.

Opmerkingen

 • In elke klasse worden katers en poezen afzonderlijk beoordeeld.
 • In de klassen 00, 01, 02 en 11 tot en met 17 worden geen certificaten toegekend.
 • Inschrijven in klasse 17 + in één van de klassen 01 tot en met 10 is mogelijk.
Back To Top