De gezondheidscommissie van de SIOK heeft een enquête opgesteld over darminvaginatie bij katten en heeft Felikat gevraagd hier aandacht aan te besteden.

Bij een invaginatie schuift een deel van de darm in het volgende deel van de darm, alsof er een sok wordt opgerold. Vervolgens ontstaat er afsluiting van de bloedvaten in dat deel van de darm en stuwing in andere delen, waardoor het darmweefsel kan afsterven.
U kunt zich voorstellen dat dit een situatie is waarbij snel ingrijpen noodzakelijk is. Wanneer er, door beschadiging van de aangedane darm, ook nog lekkage van darminhoud naar de buikholte plaats vindt, ontstaat er een levensbedreigende situatie. Dat dus bij de diagnose snelheid geboden is mag duidelijk zijn. Hoe eerder de darminvaginatie ontdekt en geopereerd wordt hoe groter de overlevingskans. Tot zover de aandoening.

Darminvaginatie

Maar wat is nou de eigenlijke oorzaak? Wij hopen hier door middel van een enquête een klein beetje meer inzicht in te krijgen. Om zoveel mogelijk katteneigenaren en/of fokkers te bereiken zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer ook eigenaren van andere rassen deze enquête zouden willen invullen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat deze aandoening niet alleen bij Siamezen en Oosters Kortharen voorkomt. Via de link hieronder kunt u de enquête invullen. Alvast onze dank hiervoor.

https://dashboard.enquetetools.nl/enq/29088b005ddd6d

Het mag duidelijk zijn dat wij u op de hoogte zullen houden van de uitkomst en wanneer deze hiertoe aanleiding geeft, wij deze gaan voorleggen aan een deskundige.

Namens de gezondheidscommissie
Pieter de Vreugd

Back To Top