Cats & Tulips, Felikat, Mundikat, Neocat, NKFV, NLKV

Op 5 september 2020 kwamen de gezamenlijke kattenverenigingen in Eemnes bijeen. Alle verenigingen zien het belang van het fokken met aantoonbaar gezonde katten. Een gezondheidsverklaring voor elk fokdier, ingevuld door een dierenarts, kan daarbij ondersteunend zijn. Er wordt gestreefd naar een uniform format. Dit format zal een adviserend karakter hebben, het wordt geen verplichting.

Bij alle verenigingen komt meer nadruk te liggen op het chippen van katten. Bij veel verenigingen is al een chip-verplichting voor kittens en/of fokdieren en/of katten op shows. Een centraal ledenregister voor zowel Nederlandse FIFe als onafhankelijke verenigingen is (nog) niet mogelijk.

De verenigingen zullen elkaar geanonimiseerd op de hoogte houden van catteries waarvan het lidmaatschap eindigt terwijl er nog disciplinaire onafgehandelde zaken spelen. Verder werden mogelijkheden verkend om de handel van kittens zonder stamboom tegen te gaan. En er is geopperd om in een volgend overleg in gesprek te gaan met Our-Earth om na te gaan wat deze organisatie voor de kattenverenigingen kan betekenen.

Namens de gezamenlijke kattenverenigingen is er op 26 mei 2020 een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ondanks de ontvangen bevestiging (met daarin toegezegd dat er een reactie zou komen voor 7 juli 2020) en de gestuurde herinnering van 3 september 2020 is er tot op heden nog geen antwoord ontvangen van het ministerie.

Back To Top