Tenzij het OMT besluit om de maatregelen drastisch te wijzigen gaat de show op 4 en 5 juli door! Uiteraard in aangepaste vorm, beperkt aantal katten (160 katten) en verdeeld over de dag om te kunnen voldoen aan de 100 mensen en 1,5 meter-regel.

Er is heel hard gewerkt aan een plan van aanpak en wij denken dat we een goede modus hebben gevonden. Het zal een deel uitproberen worden, maar gezien het nieuwe normaal zijn we bang dat dit niet eenmalig zal zijn. Iedereen die ingeschreven en tegen die tijd inmiddels betaald heeft krijgt in de komende week de aangepaste (waar nodig) inschrijfbevestiging en een uitgebreide beschrijving van de opzet van de show en de geldende maatregelen. Er zullen nog een paar plekjes over zijn en daarover zullen we verder communiceren.

Ook voor de show in september gelden de aangepaste maatregelen en aantallen. De inschrijvingen, die reeds open staan, hebben al tot een groot aantal inschrijvingen geleid, wat voor ons bewijst dat we allemaal weer heel graag willen showen! Met een betaalde inschrijving bent u zeker van deelname in de kleine show.

Tarieven blijven (ondanks hogere kosten door beperkt aantal katten en extra hygiënische maatregelen):

  • Klasse 1-10: EUR 30 (1 dag) en EUR 55 (2 dagen)
  • Klasse 14 en 17: EUR 15 en EUR 25
  • Extra plaats: EUR 15 en EUR 25

Bankrekening: NL14 RABO 0147 4367 96 t.n.v. Felikat Tentoonstellingscommissie

Back To Top